משנה

Мишна
Отдельные трактаты на русском языке

Название трактата (מסכת) в Мишне

Транслитерация (до-спирантная)

אבות

Абот

פאה

Пэа

פסחים

П’сахим

סוכה

Сукка

ראש השנה

Рош hашшана

תענית

Таанит

בכורים

Биккурим

מגילה

М’гилла

 

 

 

Библиотека Руслана Хазарзара