הברית החדשה

העתקה חדשה מלשון יון ללשון עברית

מאת

יצחק זאלקינסאָן ז"ל

חובאה לדפוס עם תקונים והערות

מאת

כ׳ דוד גינצבורג