ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ

ΤΟ ΕΠΙΚΛΗΘΕΝ

ΠΑΝΑΡΙΟΣ ΕΙΤ’ ΟΥΝ ΚΙΒΩΤΙΟΣ

Епифаний Кипрский

П а н а р и о н

(Отрывки)

 

Современная орфография,
перевод и восстановление купюр —
© Руслан Хазарзар

Предисловие

Против самаритян

Против ессенов

Против себуеев

Против горотенов

Против доситеев

Против саддукеев

Против книжников

Против фарисеев

Против гемеробаптистов

Против назареев

Против оссеев

Против иродиан

Против симониан

Против Менандра

Против Сатурнила

Против Василида

Против николаитов

Против гностиков

Против карпократиан

Против керинтиан

Против назореев

Против эбионитов

Против валентиниан

Против секундиан

Против птолемеев

Против офитов

Против каиан

Против сетиан

Против архонтиков

Против кердониан

Против маркионитов

Против лукианистов

Против апеллеан

Против севериан

Против татиан

Против энкратитов

Против монтанистов

Против квинтиллиан

Против четыренадесятников

Против алогов

Против адамиан

Против сампсеев

Против теодотиан

Против мелхиседекиан

Против бардесианистов

Против ноэтиан

Против валесиев

Против катаров

Против ангеликов

Против апостоликов

Против сабеллиан

Против оригенистов первых

Против Оригена Адамантова

Против Павла Самосатского

Против манихеев

Против гиеракитов

Против раскола Мелития

Против ариоманитов

Против раскола авдиан

Против фотиниан

Против маркеллиан

Против полуариан

Против духоборцев

Против Аэрия

Против аномеев

Против димиритов

Против антидикомариамитов

Против коллиридиан

Против массалиан